กิจกรรม 5 ส.” Big Cleaning Day” เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019

ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท นำโดย ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส.” Big Cleaning Day” เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid) และให้สภาพแวดล้อมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยในการทำงาน และห่างไกลจากเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า2019 (Covid)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cresta Social Messenger
idm full crack IDM Crack Internet Download Manager Crack KMSAuto++ Windows 11 Activator Crack IDM IDM Crack 6.41 CryptoCurrency News Download Crack MS Office Crack Download Free Vpn Adobe Activator iCloud Bypass