การประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 จังหวัดชัยนาท ร่วมกับอำเภอเมืองชัยนาท ครั้งที่ 1 /2563

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 จังหวัดชัยนาท ร่วมกับอำเภอเมืองชัยนาท ครั้งที่ 1 /2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมงานวันครูครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cresta Social Messenger
idm full crack IDM Crack Internet Download Manager Crack KMSAuto++ Windows 11 Activator Crack IDM IDM Crack 6.41 CryptoCurrency News Download Crack MS Office Crack Download Free Vpn Adobe Activator iCloud Bypass