ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก ภาค ข ตำแหน่งบุคลาการทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 คง (2)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger