โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดสองพี่น้อง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger