การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดชัยนาทครั้งที่ 13/2563

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดชัยนาทครั้งที่ 13/2563 โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401)ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger