งานมอบทุนการศึกษาและมอบสื่อการเรียนการสอน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและส่วนราชการ

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้รับเกียรติจากสโมสรโรตารีวัดสิงห์ เป็นประธานกล่าวขอบคุณผู้ใจบุญ ในงานมอบทุนการศึกษาและมอบสื่อการเรียนการสอน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและส่วนราชการ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger