การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทครั้งที่ 4/2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาข้อราชการด้านการศึกษาจังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวศศิธร วงษ์เมตตา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cresta Social Messenger
idm full crack IDM Crack Internet Download Manager Crack KMSAuto++ Windows 11 Activator Crack IDM IDM Crack 6.41 CryptoCurrency News Download Crack MS Office Crack Download Free Vpn Adobe Activator iCloud Bypass