การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทครั้งที่ 4/2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาข้อราชการด้านการศึกษาจังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวศศิธร วงษ์เมตตา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger