ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดชัยนาท

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2563 เพื่อคัดเลือกนักเรียนรับทุนฯดังกล่าว โดยมีดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ทำหน้าที่กรรมการและเลขาฯ การประชุมดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger