รับรางวัลการประกวด“รูปแบบ New Normal แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้”

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายสมาน บุตศรีศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท นำผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด“รูปแบบ New Normal  แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้” ในโครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด     โดยผ่านกลไกของ กศจ.”  รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๙ คน และรางวัลชมเชย จำนวน ๑ คน  เข้ารับเกียรติบัตรจาก นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  ณ ห้องประชุมธรรมจักร (๕๐๑)  ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger