รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูผู้ร่วม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

…รายละเอียดเพิ่มเติม : Pdf

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger