การเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดชัยนาท

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชัยนาท
เรื่อง เปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ จังหวัดชัยนาท

ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ จังหวัดชัยนาท  สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.PMCA.or.th โดยยื่นแบบเสนอชื่อได้ ระหว่างวันนี้ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการณ ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชัยนาท คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท  เลขที่ 1 ถนนวิเชียรปราการ ต.ในเมือง
อ.เมือง จังหวัดชัยนาท 17000
 ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศและแบบฟอร์ม >>> คลิก

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger