ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาค ข (ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน) และภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาค ข (ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน) และภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม >>> คลิก

 

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger