โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก นำโดย นายสมาน บุตศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท นายยศกร เล็งบัวรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” โดยมี นางกัลยา เทียนกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กล่าวรายงานโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวัดโคก (บ้านเนินไผ่) ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนบ้านเนินไผ่ (ไพศาลชลประชาสรรค์) ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรศธจ.ชัยนาท บุคลากรอบต.วัดโคก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวม 60 คน ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ จำนวน 1,050 ต้น

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger