เพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือก รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563
รายละเอียด >>> เพิ่มเติมประกาศรับสมัครฯ รอง ผอ.รร.63

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger