รับสมัครคัดเลือก รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด >>> ประกาศรับสมัครสอบ รอง ผอ.รร

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger