ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger