ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดช้ยนาท เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> ไฟล์ประกาศ

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger