ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562

LINK : ไฟล์ประกาศ (.pdf)

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger