ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ไฟล์ประกาศ(.pdf) : คลิก

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger