รับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

Link :  ประกาศรับสมัครฯ นักวิชาการเงินและบัญชี(.PDF)

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger