ประกาศ กศจ.ชัยนาท เรื่อง รับคัดเลือกบุคคลพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง รับคัดเลือกบุคคลพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงแต่แหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่น ตามมาตรา ๒๕ ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชัยนาท

ประกาศรับสมัคร๓๘ค(2) ศธจ.ชน

แบบคำขอเปลี่ยน ย้าย โอน ๓๘ค(2)

แบบคำขอโอน

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger