รายงานตัวผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลือกสถานศึกษา พร้อมบรรจุแต่งตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จำนวน 40 ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (จังหวัดชัยนาท) จำนวน 2 ราย

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger