ตรวจดูแลควบคุมความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.
นายสมาน บุตรศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางกัลยา เทียนกล่ำ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่กรมการปกครองจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมกันออกจรวจติดตามความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายในการออกตรวจดูแลควบคุมความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ซึ่งวันนี้ได้พบนักเรียนนักศึกษาจำนวนหนึ่ง ออกจากสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้เข้าไปตักเตือน อบรมความประพฤติ ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
“ศธจ.ชัยนาท มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger