ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยนาท 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585)

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางเนาวรัตน์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยนาท 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2566 โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานการ ประชุมฯ ณ โรงแรมมนตรีโฮเต็ล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท