Posted in คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 38ค(2)

Link : ประกาศรายชื่อผู้ได…

Continue Reading... ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 38ค(2)
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบั…

Continue Reading... การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Download => Link : ข้อ…

Continue Reading... ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
Posted in E-News ศธจ.ชัยนาท

ประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒

 

Continue Reading... ประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒
Posted in E-News ศธจ.ชัยนาท

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2562

จังหวัดชัยนาท จัดพิธี “วั…

Continue Reading... วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 38 ค(2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข…

Continue Reading... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 38 ค(2)
Posted in E-News ศธจ.ชัยนาท

จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เต้นแอโรบิคเป็นเวลา 30 นาที โดยมีหน่วยงาน และประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

วันนี้ ( 1 เม.ย. 62 ) เวล…

Continue Reading... จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เต้นแอโรบิคเป็นเวลา 30 นาที โดยมีหน่วยงาน และประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

แก้ไขประกาศรับสมัครย้าย โอน 38ค(2)

แก้ไขประกาศรับสมัครย้าย โ…

Continue Reading... แก้ไขประกาศรับสมัครย้าย โอน 38ค(2)
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาสผู้ชนะเสนอราคา

ประกาสผู้ชนะเสนอราคา

Continue Reading... ประกาสผู้ชนะเสนอราคา
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่ม…

Continue Reading... การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562