Posted in คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 38ค(2)

Link : ประกาศรายชื่อผู้ได…

Continue Reading... ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 38ค(2)
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Download => Link : ข้อ…

Continue Reading... ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 38 ค(2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข…

Continue Reading... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 38 ค(2)
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

แก้ไขประกาศรับสมัครย้าย โอน 38ค(2)

แก้ไขประกาศรับสมัครย้าย โ…

Continue Reading... แก้ไขประกาศรับสมัครย้าย โอน 38ค(2)
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาสผู้ชนะเสนอราคา

ประกาสผู้ชนะเสนอราคา admi…

Continue Reading... ประกาสผู้ชนะเสนอราคา
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่ม…

Continue Reading... การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่…

Continue Reading... การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษก
Posted in E-News ศธจ.ชัยนาท ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศ กศจ.ชัยนาท เรื่อง รับคัดเลือกบุคคลพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิกา…

Continue Reading... ประกาศ กศจ.ชัยนาท เรื่อง รับคัดเลือกบุคคลพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศ ศธจ.ชัยนาท เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ

เอกสารรายละเอียด (.PDF) ป…

Continue Reading... ประกาศ ศธจ.ชัยนาท เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ
Posted in คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศเจตจำนงสุจริต ศธจ.ชัยนาท

ประกาศเจตจำนงสุจริตศธจชัย…

Continue Reading... ประกาศเจตจำนงสุจริต ศธจ.ชัยนาท