ภารกิจหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ศธจ.ชัยนาท

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 1ถนนวิเชียรปราการ ต.ในเมือง
อ.เมือง จังหวัดชัยนาท 17000

ช่องทางการติดต่อ

โทร : 0-5641-0671
โทรสาร : 0-5641-0672
Email : chainat.peo@gmail.com
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์, 8:30-16:30

ส่งข้อความถึงเรา