Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาสผู้ชนะเสนอราคา

ประกาสผู้ชนะเสนอราคา admi…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่ม…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่…

Continue Reading...
Posted in E-News ศธจ.ชัยนาท ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศ กศจ.ชัยนาท เรื่อง รับคัดเลือกบุคคลพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิกา…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศ ศธจ.ชัยนาท เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ

เอกสารรายละเอียด (.PDF) ป…

Continue Reading...
Posted in E-News ศธจ.ชัยนาท

ติดตามโครงการ “ชัยนาทเมืองเด็กดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ”

         วันนี้ ( 4 มีนาค…

Continue Reading...
Posted in คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศเจตจำนงสุจริต ศธจ.ชัยนาท

ประกาศเจตจำนงสุจริตศธจชัย…

Continue Reading...
Posted in คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณจ…

Continue Reading...
Posted in E-News ศธจ.ชัยนาท

รายงานตัวผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

Continue Reading...