Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม ไม่มีหมวดหมู่

การอบรมโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น. นายสมาน บุตศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมูลนิธิบูรณะชนบท ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ฯ

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

เปิดค่าย โครงการอบรมครู นักเรียน แกนนำ TO BE NUMBER 1 ในสถานศึกษา

….

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทมอบหมายให้นายสำราญ นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการอบรมครู และนักเรียนแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมีนายสมาน บุตศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพลับพลา  โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ   อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

ตรวจดูแลควบคุมความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.
นายสมาน บุตรศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางกัลยา เทียนกล่ำ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่กรมการปกครองจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมกันออกจรวจติดตามความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายในการออกตรวจดูแลควบคุมความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ซึ่งวันนี้ได้พบนักเรียนนักศึกษาจำนวนหนึ่ง ออกจากสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้เข้าไปตักเตือน อบรมความประพฤติ ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
“ศธจ.ชัยนาท มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศ ! รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
https://drive.google.com/open?id=1o8AyGeUy1FP3wkD0PYjtuNwT0DX6lUFZ

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

บรรยากาศพิธีเปิดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท